Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w Gminie Chełm


Liczba instalacji:

718

Sumaryczny uzysk ciepła na rok:

3734,36 MWht/rok

Szacunkowy roczny spadek emisji gazów cieplarnianych:

2038,00t CO2/rok